Servicios

Es publiquen en aquest apartat els Plans Parcials i Plans de Reforma Interior aprovats en desenvolupament del Pla General, ja siguen de desenvolupament o modificatius. No obstant això, ha de tindre's en compte que, per a major claredat, en cada àmbit indicat, (que es pot identificar en el visor de planejament), s'exposen també aquells altres instruments que han pogut aprovar-se en el mateix, tal com s'indica en la tabla resumen. D'aquesta manera, per a  cadascun d'aquests àmbits  s'exposa l'ordenació i disposicions vigents en l'actualitat .

Plans Parcials i Plans de Reforma Interior.

Tabla resumen.