Servicios

Participació pública en els Estudis d'Integració Paisatgística

La participació pública en els Estudis d’Integració Paisatgística es recull en la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge, en la qual s'indica que la planificació territorial i urbanística, en el marc del Conveni Europeu del Paisatge, formularà mesures com a resultat de la participació pública i de la coordinació de les distintes administracions competents, per mitjà de la incorporació d'instruments per a la protecció, gestió i ordenació del paisatge. Així mateix, al seu Annex I assenyala que per a determinar el valor paisatgístic, s'ha de tindre en compte l'opinió del públic interessat deduïda dels processos de participació pública en el seu cas.

Els principals objectius de la participació pública són:

- Donar a conéixer als ciutadans la informació més important de cada programa urbanístic, de forma senzilla per a un públic no especialitzat en temes urbanístics.
- Reconéixer el dret dels ciutadans a formular observacions i comentaris en aquelles fases inicials del procediment en el qual estan obertes totes les opcions.
- Obtindre informació útil del públic interessat.
- Identificar els valors que els ciutadans atribueixen al paisatge.