Servicios

Espai de participació pública en  plans i projectes, tant per a la consulta pública prèvia, com per al tràmit d'audiència i informació pública en el procés d'elaboració .

Els principals objectius de la participació pública són:

- Donar a conéixer als ciutadans la informació més important de cada programa urbanístic, de manera senzilla per a un públic no especialitzat en temes urbanístics.
- Reconéixer el dret als ciutadans a formular observacions i comentaris en les fases inicials del procediment quan estan obertes totes les opcions. 
- Obtindre informació útil del públic interessat.
- Identificar els valors que els ciutadans atribueixen als diferents aspectes del pla o el projecte.